Manga

อะไรเอ่ย.....

 

 

อะไรไม่รู้....

 

 

อะไรกันหน๋อ....

[กวนอีกละ -*-]

 

 

 

 

ที่จริงมันน่าจะได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว........

นั่งรอคุณไปรษณีย์รากงอกเลย = =a

>////<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาแล้ว.......................แอร๊ยยยย!!!!

 

 

 

 

 

ps.หนีไปอ่าน *0*

edit @ 23 Sep 2010 14:34:36 by SHINA-SEEL